Какво предлагаме Ние

Печат

Системи за видеонаблюдение

  Видео-наблюдение и запис на 1 до 16 стандартни PAL/NTSC камери на един компютър
  Паралелен звукозапис от 1-16 микрофона
  Детектиране на движение, маркиране на охранителни зони и гъвкаво управление на режимите на запис
  Алармено известяване
  Дистанционно управление на подвижни стойки и моторизирани камери
  Архивиране на записите за период над 30 дни
  Компресия MPEG4 и JPEG
  Задаване на приоритети на системните ресурси и постигане на максимална производителност на запис и възпроизвеждане
  Работа в операционна система WINDOWS 2000 и XP
  Оторизиран достъп през локална мрежа и интранет
  Автоматичен BACKUP
  Включва компютър с инсталиран специализиран контролер и софтуер и включени към тях камери и микрофони
  Производителност - от 25 до 200 видео-кадъра в секунда