Система са видеонаблюдение на POS устройства

Печат
Благодарение на една успешна съвместна разработка на Kassaba Systems и Microinvest имаме удоволствието да ви представим безплатен иновативен софтуер за контрол и предотвратяване на злоупотреби в търговски обекти използващи POS терминали.
 

Основни цели на системата

Целта на настоящия проект е внедряване на авангарден софтуер за контрол върху POS терминалите към системата за видеонаблюдение. Постигнатите резултати са интеграция на допълнителни възможности към търговската и системата за видеонаблюдение. Това дава уникалната възможност на клиентът да има постоянен контрол върху дейността на операторите на POS устройствата и предотвратяване на злоупотребите.

POS измами - немаркиране, неприключване на сметка
 

Идея за интегриране на POS информация в системите за видеонаблюдение

POS система - кражба чрез неприключване на сметкаВ стандартните обекти системите за управление на търговската дейност и за видеонаблюдение работят синхронно, но разделени една от друга. Заедно с  Microinvest успяхме да обединим двете системи в контролната си част. Като пряко взаимодействие може да се посочи възможността търговската система да изпраща всяко действие, свързано с POS терминала, към системата за видеонаблюдение като по този начин в записа на видео данни да се поставят съответни субтитри за операциите, които се изпълняват от операторът на POS терминала. По този начин освен действията на касиерите и сервитьорите се записва и допълнителна информация като количество, цена, отстъпки, специални операции като изтриване, войд, приключване и ресто. Като ефект от настоящата система е пълното елиминиране на подмяната на баркод, при която се сканира артикул с подменен баркод, възможността за сканиране на няколко артикула и последващото им изтриване от сметката преди приключване и маркирането на кока кола вместо коктейл в ресторант. Също така ще е възможно да се видят на запис всички моменти, когато е бил продаден един артикул (ако това е необходимо за да се проследи липса или съмнение).

Реализация

Описаната система е реализирана в Microinvest Склад Pro. Използват се възможностите на платки Geovision и техен стандартен софтуер предоставен от Kassaba Systems. Системата може да предава данни по RS232 или чрез LAN, като защитата и надеждността са на най-високо ниво.
 

Промоция за клиентите на Microinvest

Ако Вие сте клиент на Microinvest и използвате софтуер разработен от тях при работа с POS системи, можете да се възползвате от нашето специално предложение за изграждане на система за видеонаблюдение и интегрирането и с вашият POS терминал с до 20% отстъпка от цената за изграждане
 

Промоция за дилъри на Microinvest

Aко сте дилър на Microinvest можете да получите отстъпки от Kassaba Systems само с едно обаждане. Свържете се с нас за да получите вашите преференциални цени за системи и компоненти за видеонаблюдение